ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แผน MTEF
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
36 คน
เข้าชมเมื่อวาน
49 คน
เข้าชมเดือนนี้
999 คน
เข้าชมปีนี้
10839 คน
เข้าชมทั้งหมด
11748 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
78 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 16/2561 ลพ. [ 2018-07-23 ]อ่าน:[ 26 ]
77 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 15/2561 ลพ. [ 2018-07-03 ]อ่าน:[ 53 ]
76 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 09/2561 ลพ. [ 2018-06-18 ]อ่าน:[ 39 ]
75 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 08/2561 ลพ. [ 2018-06-18 ]อ่าน:[ 45 ]
74 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 07/2561 ลพ. [ 2018-06-18 ]อ่าน:[ 43 ]
73 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 06/2561 ลพ. [ 2018-06-11 ]อ่าน:[ 34 ]
72 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 14/2561 ลพ. [ 2018-03-22 ]อ่าน:[ 74 ]
71 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 13/2561 ลพ. [ 2018-02-16 ]อ่าน:[ 84 ]
70 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 12/2561 ลพ. [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 82 ]
69 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 11/2561 ลพ. [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 77 ]
68 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 10/2561 ลพ. [ 2018-02-14 ]อ่าน:[ 78 ]
67 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 09/2561 ลพ. [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 68 ]
66 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 08/2561 ลพ. [ 2018-02-13 ]อ่าน:[ 62 ]
65 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 06/2561 ลพ [ 2018-01-26 ]อ่าน:[ 97 ]
64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 07/2561 ลพ. [ 2018-01-22 ]อ่าน:[ 87 ]
63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 05/2561 ลพ. [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 90 ]
62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 04/2561 ลพ. [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 81 ]
61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 03/2561 ลพ. [ 2018-01-19 ]อ่าน:[ 79 ]
60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 01/2561 ลพ. [ 2018-01-12 ]อ่าน:[ 89 ]
59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 04/2560 ลพ. [ 2017-09-27 ]อ่าน:[ 142 ]
58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.23/2560จ.ลพ. [ 2017-09-11 ]อ่าน:[ 158 ]
57 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 17/2560 ลพ. [ 2017-09-07 ]อ่าน:[ 173 ]
56 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 17/2560 ลพ. [ 2017-09-07 ]อ่าน:[ 177 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 17/2560 ลพ. [ 2017-09-01 ]อ่าน:[ 180 ]
54 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 16/2560 ลพ. [ 2017-08-24 ]อ่าน:[ 158 ]
53 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 15/2560 ลพ. [ 2017-08-01 ]อ่าน:[ 173 ]
52 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 13/2560 ลพ. [ 2017-05-30 ]อ่าน:[ 204 ]
51 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.02/2560จ.ลพ. [ 2017-05-16 ]อ่าน:[ 229 ]
50 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 12/60 ลพ. [ 2017-05-09 ]อ่าน:[ 208 ]
49 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ EB (จ) 01/2560 จ.ลพ. [ 2017-04-27 ]อ่าน:[ 202 ]
48 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 11/60 ลพ. [ 2017-04-26 ]อ่าน:[ 212 ]
47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ สช.02/2560 ลพ. [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 203 ]
46 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (จ) 03/2560 ลพ. [ 2017-04-21 ]อ่าน:[ 204 ]
45 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.01/2560จ.ลพ. [ 2017-04-12 ]อ่าน:[ 193 ]
44 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.22/2560ลพ. [ 2017-04-12 ]อ่าน:[ 183 ]
43 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.21/2560ลพ. [ 2017-03-30 ]อ่าน:[ 192 ]
42 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ EB(ซ)08/2560ลพ. [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 171 ]
41 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.20/2560ลพ. [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 195 ]
40 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ EB(ซ)07/2560ลพ. [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 186 ]
39 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.19/2560ลพ. [ 2017-03-14 ]อ่าน:[ 204 ]
38 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ EB (ซ) 09/2560 ลพ. [ 2017-03-05 ]อ่าน:[ 196 ]
37 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.18/2560ลพ. [ 2017-02-15 ]อ่าน:[ 224 ]
36 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ EB(ซ)06/2560ลพ. [ 2017-02-06 ]อ่าน:[ 212 ]
35 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ EB(ซ)05/2560ลพ. [ 2017-01-20 ]อ่าน:[ 226 ]
34 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.17/2560ลพ. [ 2017-01-11 ]อ่าน:[ 224 ]
33 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ EB(ซ)04/2560ลพ. [ 2017-01-10 ]อ่าน:[ 214 ]
32 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.16/2560ลพ. [ 2017-01-09 ]อ่าน:[ 195 ]
31 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.15/2560ลพ. [ 2017-01-09 ]อ่าน:[ 225 ]
30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.13/2560ลพ. [ 2016-12-30 ]อ่าน:[ 212 ]
29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.12/2560ลพ. [ 2016-12-28 ]อ่าน:[ 214 ]
28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.14/2560ลพ. [ 2016-12-29 ]อ่าน:[ 230 ]
27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.11/2560ลพ. [ 2016-12-27 ]อ่าน:[ 226 ]
26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ EB(ซ)03/2560ลพ. [ 2016-12-26 ]อ่าน:[ 228 ]
25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.10/2560ลพ. [ 2016-12-22 ]อ่าน:[ 238 ]
24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ สจ.02/2560ลพ. [ 2016-12-23 ]อ่าน:[ 226 ]
23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.09/2560ลพ. [ 2016-12-21 ]อ่าน:[ 226 ]
22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.08/2560ลพ. [ 2016-12-16 ]อ่าน:[ 242 ]
21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.07/2560ลพ. [ 2016-12-09 ]อ่าน:[ 231 ]
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ EB(ซ)02/2560ลพ. [ 2016-12-08 ]อ่าน:[ 245 ]
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.06/2560ลพ. [ 2016-12-06 ]อ่าน:[ 201 ]
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.05/2560ลพ. [ 2016-12-02 ]อ่าน:[ 226 ]
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.04/2560ลพ. [ 2016-11-28 ]อ่าน:[ 207 ]
16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.03/2560ลพ. [ 2016-11-25 ]อ่าน:[ 221 ]
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.02/2560ลพ. [ 2016-11-23 ]อ่าน:[ 211 ]
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.01/2560ลพ. [ 2016-11-23 ]อ่าน:[ 221 ]
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ EB(ซ)01/2560ลพ. [ 2016-11-11 ]อ่าน:[ 222 ]
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาเลขที่ ส.จ.01/2560ลพ. [ 2016-11-08 ]อ่าน:[ 229 ]
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาเลขที่ ส.ช.01/2559ลพ. [ 2016-09-23 ]อ่าน:[ 234 ]
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.35/2559ลพ. [ 2016-09-13 ]อ่าน:[ 238 ]
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.34/2559ลพ. [ 2016-09-09 ]อ่าน:[ 255 ]
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.33/2559ลพ. [ 2016-09-01 ]อ่าน:[ 239 ]
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.32/2559ลพ. [ 2016-08-30 ]อ่าน:[ 246 ]
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.31/2559ลพ. [ 2016-08-30 ]อ่าน:[ 225 ]
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.30/2559ลพ. [ 2016-08-26 ]อ่าน:[ 217 ]
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.29/2559ลพ. [ 2016-08-22 ]อ่าน:[ 257 ]
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.28/2559ลพ. [ 2016-08-10 ]อ่าน:[ 275 ]
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.27/2559ลพ. [ 2016-08-02 ]อ่าน:[ 269 ]
1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเลขที่ ส.26/2559ลพ. [ 2016-08-01 ]อ่าน:[ 247 ]
จำนวนทั้งหมด 78 ข้อมูล
page: [1]

 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun_irr@hotmail.com
นายเฉลิมเกรียติ อินทกนก รับผิดชอบข้อมูล นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top