ผลสำรวจความพึงพอใจ

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ระดับใด

พอใจมาก 20 %
พอใจปานกลาง 40 %
ไม่พอใจ 0 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 5 คน