ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
  ฐานข้อมูลโครงการ
 
สรุปโครงการพระราชดำริ
นำเสนอโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนที่1ต่อ50,000 จังหวัดลำพูน
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
29 คน
เข้าชมเมื่อวาน
71 คน
เข้าชมเดือนนี้
558 คน
เข้าชมปีนี้
9426 คน
เข้าชมทั้งหมด
99211 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ประมวลภาพกิจกรรม  
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมฝึกอบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดระดับน้ำ
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมฝึกอบรมการใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์วัดระดับน้ำ
update(2023-09-21 09:31:10)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566
update(2023-09-21 09:28:54)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 5/2566
update(2023-09-19 15:19:44)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 3/2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 3/2566
update(2023-09-19 15:17:39)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมประจำปี 2566 ของสำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “Transitioning Thailand : Coping with the Future”
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมประจำปี 2566 ของสำนักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “Transitioning Thailand : Coping with the Future”
update(2023-09-19 15:14:56)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566
update(2023-09-18 14:05:24)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
update(2023-09-15 15:47:46)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ลงพื้นที่จัดการประชุมจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชลประทานฝายแม่ลอบ
โครงการชลประทานลำพูน ลงพื้นที่จัดการประชุมจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชลประทานฝายแม่ลอบ
update(2023-09-15 15:44:02)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าการเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เอลนีโญและ 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าการเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เอลนีโญและ 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566
update(2023-09-14 17:16:20)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมรับมอบหมายนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Facebook Live
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมรับมอบหมายนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Facebook Live
update(2023-09-13 17:46:47)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566
update(2023-09-13 17:47:05)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
update(2023-09-13 15:50:53)ดู(2)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมหารือปัญหาความเดือดร้อนจากแมลงวัน
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมหารือปัญหาความเดือดร้อนจากแมลงวัน
update(2023-09-12 15:35:16)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชลประทาน เหมืองขี้เลือด
โครงการชลประทานลำพูน จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชลประทาน เหมืองขี้เลือด
update(2023-09-12 14:47:58)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชลประทาน เหมืองแกลบก้อง
โครงการชลประทานลำพูน จัดประชุมจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชลประทาน เหมืองแกลบก้อง
update(2023-09-12 14:46:08)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พบสื่อมวลชล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พบสื่อมวลชล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2566
update(2023-09-12 14:43:36)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2566
update(2023-09-12 09:52:02)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อม (Stand by) ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรี
โครงการชลประทานลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อม (Stand by) ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรี
update(2023-09-11 13:34:13)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน
update(2023-09-08 15:21:15)ดู(0)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน จัดประชุมจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชลประทาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปากล้อง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โครงการชลประทานลำพูน จัดประชุมจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มพื้นฐานการใช้น้ำชลประทาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านปากล้อง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
update(2023-09-08 13:46:35)ดู(1)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 390 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun@rid.go.th
นายคณิต สัตย์ซื่อ รับผิดชอบข้อมูล นายสาธิต หว่างเชื้อ รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top