ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
  แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment
 
  ฐานข้อมูลโครงการ
 
สรุปโครงการพระราชดำริ
นำเสนอโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนที่1ต่อ50,000 จังหวัดลำพูน
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
7 คน
เข้าชมเมื่อวาน
24 คน
เข้าชมเดือนนี้
727 คน
เข้าชมปีนี้
4783 คน
เข้าชมทั้งหมด
94568 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (TOR , E-bidding)  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
158 ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน – เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 38 บาน [ 2023-01-26 ]อ่าน:[ 27 ]
157 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี้) ระยะที่ 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ [ 2022-12-26 ]อ่าน:[ 42 ]
156 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี้) ระยะที่ 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ [ 2022-12-21 ]อ่าน:[ 36 ]
155 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี้) ระยะที่ 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ [ 2022-12-16 ]อ่าน:[ 32 ]
154 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมืองจี้) ระยะที่ 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ [ 2022-12-14 ]อ่าน:[ 48 ]
153 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน – เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ รีดร้อน จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 38 บาน [ 2022-12-13 ]อ่าน:[ 31 ]
152 ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำดอยโตน งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านดอยโตน [ 2022-12-06 ]อ่าน:[ 42 ]
151 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมตร [ 2022-11-30 ]อ่าน:[ 35 ]
150 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านดอยโตน [ 2022-11-30 ]อ่าน:[ 34 ]
149 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมตร [ 2022-11-24 ]อ่าน:[ 37 ]
148 ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ ระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำดอยโตน งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านดอย [ 2022-11-18 ]อ่าน:[ 36 ]
147 ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-11-11 ]อ่าน:[ 31 ]
146 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-11-03 ]อ่าน:[ 26 ]
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังตอง (ขนาดกลาง) ความยาว 1.500 กิโลเมตร [ 2022-11-03 ]อ่าน:[ 37 ]
144 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังตอง (ขนาดกลาง) ความยาว 1.500 กิโลเมตร [ 2022-10-27 ]อ่าน:[ 33 ]
143 ประกวดราคาซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ จำนวน 17 รายการ งานปรับปรุงขยายระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2022-10-19 ]อ่าน:[ 35 ]
142 ประกวดราคาซื้อแผ่นตรงการ์ดเรล - น็อตสั้น จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-17 ]อ่าน:[ 36 ]
141 ร่างประกวดราคาซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ จำนวน 17 รายการ งานปรับปรุงขยายระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 2022-10-11 ]อ่าน:[ 29 ]
140 ร่างประกวดราคาซื้อแผ่นตรงการ์ดเรล - น็อตสั้น จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-07 ]อ่าน:[ 34 ]
139 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมต [ 2022-10-07 ]อ่าน:[ 34 ]
138 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-10-05 ]อ่าน:[ 22 ]
137 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ ซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 25 บาน [ 2022-10-05 ]อ่าน:[ 27 ]
136 ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ ซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 25 บาน [ 2022-10-04 ]อ่าน:[ 27 ]
135 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว 1.093 กิโลเมตร [ 2022-09-30 ]อ่าน:[ 30 ]
134 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-29 ]อ่าน:[ 26 ]
133 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน 8 รายการ ซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน 25 บาน [ 2022-09-28 ]อ่าน:[ 28 ]
132 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะที่ 6 ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-23 ]อ่าน:[ 31 ]
131 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-22 ]อ่าน:[ 36 ]
130 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-21 ]อ่าน:[ 31 ]
129 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-20 ]อ่าน:[ 31 ]
128 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-20 ]อ่าน:[ 27 ]
127 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค ระยะที่ 4 [ 2022-09-20 ]อ่าน:[ 27 ]
126 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1R-1R LMC (เหมืองทุ่งกู่) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-15 ]อ่าน:[ 28 ]
125 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-15 ]อ่าน:[ 27 ]
124 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-14 ]อ่าน:[ 27 ]
123 ประกวดราคาซื้อดินถมที่ (ดินธรรมดา) จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1L-LMC (เหมืองท่าต้นงิ้ว) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-14 ]อ่าน:[ 32 ]
122 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-14 ]อ่าน:[ 30 ]
121 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายมหาโชค ระยะที่ 4 [ 2022-09-14 ]อ่าน:[ 28 ]
120 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 5R-LMC (เหมืองปู่ก่ำ) ฝายชลขันธ์พินิต [ 2022-09-08 ]อ่าน:[ 35 ]
119 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-08 ]อ่าน:[ 31 ]
118 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-08 ]อ่าน:[ 31 ]
117 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 1R-4L-LMC (เหมืองกลาง) ฝายหนองสลีก พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 (ขนาดกลาง) ความยาว 2.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน เลขที่ คป.ลพ.56/2566 [ 2022-09-08 ]อ่าน:[ 23 ]
116 ร่างประกวดราคาซื้อดินถมที่ (ดินธรรมดา) จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 1L-LMC (เหมืองท่าต้นงิ้ว) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.750 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-06 ]อ่าน:[ 37 ]
115 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต-ลวดผูกเหล็ก จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-02 ]อ่าน:[ 42 ]
114 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ 4R-8R-LMC (เหมืองล่ามช้างฮ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว 0.650 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-02 ]อ่าน:[ 43 ]
113 ร่างประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 1R-4L-LMC (เหมืองกลาง) ฝายหนองสลีก พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 (ขนาดกลาง) ความยาว 2.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน [ 2022-09-02 ]อ่าน:[ 37 ]
112 ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน EB (จ) 3/2565 ลพ. [ 2022-03-18 ]อ่าน:[ 99 ]
111 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน Plank Girder ฝายบ้านยู้ เลขที่ EB (จ) 2/2565 ลพ. [ 2022-03-15 ]อ่าน:[ 104 ]
110 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี-แผ่นเพลท เลขที่ EB (ซ) 4/2565 ลพ. [ 2022-03-14 ]อ่าน:[ 94 ]
109 ร่างประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน [ 2022-03-14 ]อ่าน:[ 90 ]
108 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน Plank Girder ฝายบ้านยู้ [ 2022-03-09 ]อ่าน:[ 91 ]
107 ร่างประกวดราคาซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี-แผ่นเพลท [ 2022-03-08 ]อ่าน:[ 71 ]
106 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เลขที่ EB (ซ) 03/2565 ลพ. [ 2022-01-06 ]อ่าน:[ 100 ]
105 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เลขที่ คป.ลพ.82/2565 [ 2021-12-22 ]อ่าน:[ 88 ]
104 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เลขที่ EB (ซ) 02/2565 ลพ. [ 2021-12-03 ]อ่าน:[ 78 ]
103 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ และวัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-กรวด เลขที่ EB (ซ)01/2565 ลพ. [ 2021-12-02 ]อ่าน:[ 83 ]
102 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ [ 2021-11-29 ]อ่าน:[ 70 ]
101 ร่างประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ และวัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-กรวด [ 2021-11-26 ]อ่าน:[ 70 ]
100 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างติดดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ EB (จ) 08/2564 ลพ. [ 2021-08-10 ]อ่าน:[ 139 ]
99 ประกาศประกวดราคาจ้างติดดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ EB (จ) 08/2564 ลพ. [ 2021-07-30 ]อ่าน:[ 158 ]
98 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมอุปกรณ์ เลขที่ EB (จ) 08/2564 ลพ. [ 2021-07-21 ]อ่าน:[ 135 ]
97 ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 04/2564 ลพ. [ 2021-05-13 ]อ่าน:[ 156 ]
96 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 04/2564 ลพ. [ 2021-05-06 ]อ่าน:[ 147 ]
95 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาเหล็กเส้น เสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ พร้อมดัดเหล็กและผูกเหล็ก เลขที่ EB (จ) 05/2564 ลพ. [ 2021-04-22 ]อ่าน:[ 127 ]
94 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาท่อเหล็กปอกพร้อมดันท่อ งานสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากล้องเลขที่ EB (จ) 07/2564 ลพ. [ 2021-04-21 ]อ่าน:[ 162 ]
93 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาท่อเหล็กปอกพร้อมดันท่อ งานสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากล้องเลขที่ EB (จ) 07/2564 ลพ. [ 2021-04-09 ]อ่าน:[ 133 ]
92 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้อง เลขที่ EB (จ) 06/2564 ลพ. [ 2021-03-22 ]อ่าน:[ 160 ]
91 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาเหล็กเส้น เสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ พร้อมดัดเหล็กและผูกเหล็ก เลขที่ EB (จ) 05/2564 ลพ. [ 2021-03-19 ]อ่าน:[ 140 ]
90 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาเหล็กเส้น เสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ พร้อมดัดเหล็กและผูกเหล็ก เลขที่ EB (จ) 05/2564 ลพ. [ 2021-03-15 ]อ่าน:[ 146 ]
89 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาเหล็กเส้น เสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ พร้อมดัดเหล็กและผูกเหล็ก เลขที่ EB (จ) 05/2564 ลพ. [ 2021-02-22 ]อ่าน:[ 141 ]
88 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง เลขที่ EB (จ) 04/2564 ลพ. [ 2021-02-19 ]อ่าน:[ 159 ]
87 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง เลขที่ EB (จ) 04/2564 ลพ. [ 2021-02-15 ]อ่าน:[ 149 ]
86 ประกาศประกวดราคาซื้อหินใหญ่คละขนาด 15-30 ซฒ. และวัสดุอื่นๆ รวม 7 รายการ เลขที่ EB (ซ) 03/2564 ลพ. [ 2021-02-11 ]อ่าน:[ 146 ]
85 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง เลขที่ EB (จ) 02/2564 ลพ. [ 2021-02-09 ]อ่าน:[ 178 ]
84 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหินใหญ่คละขนาด 15-30 ซฒ. และวัสดุอื่นๆ รวม 7 รายการ เลขที่ EB (ซ) 03/2564 ลพ. [ 2021-02-05 ]อ่าน:[ 143 ]
83 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง เลขที่ EB (จ) 02/2564 ลพ. [ 2021-02-04 ]อ่าน:[ 151 ]
82 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง เลขที่ EB (จ) 02/2564 ลพ. [ 2021-01-29 ]อ่าน:[ 152 ]
81 ประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 02/2564 ลพ. [ 2021-01-07 ]อ่าน:[ 149 ]
80 ประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 01/2564 ลพ. [ 2021-01-06 ]อ่าน:[ 165 ]
79 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 02/2564 ลพ. [ 2020-12-30 ]อ่าน:[ 155 ]
78 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 01/2564 ลพ. [ 2020-12-29 ]อ่าน:[ 147 ]
77 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ งานรักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานลำพูน เลขที่ EB (จ) 01/2564 ลพ. [ 2020-09-16 ]อ่าน:[ 201 ]
76 ประกาศประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เลขที่ EB (ซ) 09/2563 ลพ. [ 2020-03-13 ]อ่าน:[ 243 ]
75 ประกาศประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เลขที่ EB (ซ) 08/2563 ลพ. [ 2020-03-12 ]อ่าน:[ 230 ]
74 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เลขที่ EB (ซ) 09/2563 ลพ. [ 2020-03-09 ]อ่าน:[ 213 ]
73 ประกาศประกวดราคาซื้อหินใหญ่ เลขที่ EB (ซ) 07/2563 ลพ. [ 2020-03-09 ]อ่าน:[ 225 ]
72 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เลขที่ EB (ซ) 08/2563 ลพ. [ 2020-03-06 ]อ่าน:[ 205 ]
71 ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 06/2563 ลพ. [ 2020-03-05 ]อ่าน:[ 182 ]
70 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหินใหญ่ เลขที่ EB (ซ) 07/2563 ลพ. [ 2020-03-03 ]อ่าน:[ 205 ]
69 ประกาศประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เลขที่ EB (ซ) 05/2563 ลพ. [ 2020-03-03 ]อ่าน:[ 179 ]
68 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 06/2563 ลพ. [ 2020-02-28 ]อ่าน:[ 181 ]
67 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เลขที่ EB (ซ) 05/2563 ลพ. [ 2020-02-26 ]อ่าน:[ 175 ]
66 ประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 04/2563 ลพ. [ 2020-02-17 ]อ่าน:[ 188 ]
65 ประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 03/2563 ลพ. [ 2020-02-14 ]อ่าน:[ 197 ]
64 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 04/2563 ลพ. [ 2020-02-11 ]อ่าน:[ 191 ]
63 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 03/2563 ลพ. [ 2020-02-07 ]อ่าน:[ 204 ]
62 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เลขที่ EB (ซ) 02/2563 ลพ [ 2019-12-03 ]อ่าน:[ 294 ]
61 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เลขที่ EB (ซ) 01/2563 ลพ [ 2019-11-19 ]อ่าน:[ 237 ]
60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เลขที่ EB (ซ) 01/2563 ลพ [ 2019-11-06 ]อ่าน:[ 247 ]
59 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เลขที่ EB (ซ) 01/2563 ลพ. [ 2019-10-31 ]อ่าน:[ 245 ]
จำนวนทั้งหมด 158 ข้อมูล
page: [1] 2


 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun@rid.go.th
นายคณิต สัตย์ซื่อ รับผิดชอบข้อมูล นายสาธิต หว่างเชื้อ รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top