ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แผน MTEF
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
36 คน
เข้าชมเมื่อวาน
49 คน
เข้าชมเดือนนี้
999 คน
เข้าชมปีนี้
10839 คน
เข้าชมทั้งหมด
11748 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (TOR , E-bidding)  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
68 ประกวดราคาจ้างจัดทำและติดตั้งบานระบายตรงพร้อมเครื่องกว้านและเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า เลขที่ EB (จ) 11/2561 ลพ. [ 2018-08-15 ]อ่าน:[ 6 ]
67 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานสถานี้สูบน้ำน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าไผ่ เลขที่ EB (จ) 10/2561 ลพ. [ 2018-08-07 ]อ่าน:[ 16 ]
66 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อหินคลุก - แผ่น ใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน เลขที่ EB (ซ) 16/2561 ลพ. [ 2018-07-05 ]อ่าน:[ 47 ]
65 ประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าไผ่ เลขที่ EB (ซ) 15/2561 ลพ. [ 2018-05-31 ]อ่าน:[ 56 ]
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้าย ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ EB (จ) 09/2561 ลพ. [ 2018-05-25 ]อ่าน:[ 47 ]
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เลขที่ EB (จ) 08/2561 ลพ. [ 2018-05-25 ]อ่าน:[ 41 ]
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่สาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เลขที่ EB (จ) 07/2561 ลพ. [ 2018-05-25 ]อ่าน:[ 40 ]
61 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ำ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าไผ่ เลขที่ EB (ซ) 15/2561 ลพ. [ 2018-05-24 ]อ่าน:[ 43 ]
60 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้าย ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ EB (จ) 09/2561 ลพ. [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 43 ]
59 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เลขที่ EB (จ) 08/2561 [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 42 ]
58 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่สาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เลขที่ EB (จ) 07/2561 ลพ. [ 2018-05-21 ]อ่าน:[ 40 ]
57 ยกเลิกร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้าย ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ EB (จ) 05/2561 ลพ. [ 2018-05-18 ]อ่าน:[ 38 ]
56 ยกเลิกร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เลขที่ EB (จ) 04/2561 ลพ. [ 2018-05-18 ]อ่าน:[ 33 ]
55 ยกเลิกร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่สาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เลขที่ EB (จ) 03/2561 ลพ. [ 2018-05-18 ]อ่าน:[ 33 ]
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่สาน เลขที่ EB (จ) 06/2561 ลพ. [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 41 ]
53 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่สาน เลขที่ EB (จ) 02/2561 ลพ. [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 41 ]
52 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนพนังกั้นน้ำปิงฝั่งซ้าย ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ EB (จ) 05/2561 ลพ. [ 2018-05-17 ]อ่าน:[ 39 ]
51 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เลขที่ EB (จ) 04/2561 ลพ. [ 2018-05-16 ]อ่าน:[ 40 ]
50 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่สาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เลขที่ EB (จ) 03/2561 ลพ. [ 2018-05-11 ]อ่าน:[ 43 ]
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่สาน เลขที่ EB (จ) 02/2561 ลพ. [ 2018-05-09 ]อ่าน:[ 43 ]
48 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่สาน เลขที่ EB (จ) 01/2561 ลพ. [ 2018-05-09 ]อ่าน:[ 41 ]
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่สาน เลขที่ EB (จ) 01/2561 ลพ. [ 2018-05-08 ]อ่าน:[ 33 ]
46 ประกาศ ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ขนาด15-30ซม.)เลขที่ EB (ซ) 14/2561 ลพ. [ 2018-03-05 ]อ่าน:[ 72 ]
45 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 13/2561 ลพ. [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 91 ]
44 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ขนาด15-30ซม.)เลขที่ EB (ซ) 02/2561 ลพ. [ 2018-01-29 ]อ่าน:[ 96 ]
43 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 12/2561 ลพ. [ 2018-01-22 ]อ่าน:[ 103 ]
42 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 11/2561 ลพ. [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 99 ]
41 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ หินย่อย ทรายหยาบ เลขที่ EB (ซ) 10/2561 ลพ. [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 85 ]
40 ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง เลขที่ EB (ซ) 09/2561 ลพ. [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 84 ]
39 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก เลขที่ EB (ซ) 08/2561 ลพ. [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 85 ]
38 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 07/2561 ลพ. [ 2017-12-28 ]อ่าน:[ 95 ]
37 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ขนาด15-30ซม.)-หินคลุกเลขที่ EB (ซ) 06/2561 ลพ. [ 2017-12-28 ]อ่าน:[ 89 ]
36 ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน เลขที่ EB (ซ) 05/2561 ลพ. [ 2017-12-27 ]อ่าน:[ 91 ]
35 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ขนาด15-30ซม.)เลขที่ EB (ซ) 04/2561 ลพ. [ 2017-12-27 ]อ่าน:[ 101 ]
34 ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็ก (GABION) เลขที่ EB (ซ) 03/2561 ลพ. [ 2017-12-26 ]อ่าน:[ 97 ]
33 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ขนาด15-30ซม.)เลขที่ EB (ซ) 02/2561 ลพ. [ 2017-12-26 ]อ่าน:[ 91 ]
32 ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็ก (GABION) เลขที่ EB (ซ) 01/2561 ลพ. [ 2017-12-21 ]อ่าน:[ 91 ]
31 เพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขที่ EB (จ) 04/2560 ลพ. [ 2017-09-14 ]อ่าน:[ 149 ]
30 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขที่ EB (จ) 04/2560 ลพ. [ 2017-09-14 ]อ่าน:[ 155 ]
29 ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่าย GABION เลขที่ EB (ซ) 17/2560 ลพ. [ 2017-08-03 ]อ่าน:[ 216 ]
28 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 16/2560 ลพ. [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 220 ]
27 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 13/2560 ลพ. [ 2017-07-14 ]อ่าน:[ 223 ]
26 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 15/2560 ลพ. [ 2017-07-03 ]อ่าน:[ 194 ]
25 ยกเลิกประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 11/2560 ลพ. [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 179 ]
24 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อย - หินใหญ่ เลขที่ EB (ซ) 14/2560 ลพ. [ 2017-06-14 ]อ่าน:[ 182 ]
23 ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อย - หินใหญ่ เลขที่ EB (ซ) 14/2560 ลพ. [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 199 ]
22 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 13/2560 ลพ. [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 198 ]
21 ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง เลขที่ EB (ซ) 12/2560 ลพ. [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 216 ]
20 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 10/2560 ลพ. [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 208 ]
19 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 11/2560 ลพ. [ 2017-03-30 ]อ่าน:[ 183 ]
18 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือเกษตรกรฝายบ่องครก เลขที่ EB (จ) 01/2560 จ.ลพ. [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 214 ]
17 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 03/2560 ลพ. [ 2017-03-27 ]อ่าน:[ 207 ]
16 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 10/2560 ลพ. [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 191 ]
15 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 02/2560 ลพ. [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 221 ]
14 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 02/2560 ลพ. [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 200 ]
13 ประกวดราคาซื้อแผ่นไม้อัดประเภทภายนอก เลขที่ EB (ซ) 09/2560 ลพ. [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 197 ]
12 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 01/2560 ลพ. [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 210 ]
11 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 01/2560 ลพ. [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 192 ]
10 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก เลขที่ EB (ซ) 08/2560 ลพ. [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 182 ]
9 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก เลขที่ EB (ซ) 07/2560 ลพ. [ 2017-03-03 ]อ่าน:[ 199 ]
8 ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี-หัวกะโลหกกรองน้ำทองเหลือ เลขที่ EB (ซ) 06/2560 ลพ. [ 2017-01-16 ]อ่าน:[ 224 ]
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อเคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 เลขที่ EB (ซ) 05/2560 ลพ [ 2017-01-05 ]อ่าน:[ 199 ]
6 ประกวดราคาซื้อเคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 เลขที่ EB (ซ) 05/2560 ลพ [ 2016-12-29 ]อ่าน:[ 194 ]
5 ประกวดราคาซื้อแผ่นไม้อัดประเภทภายนอก เลขที่ EB (ซ) 04/2560 ลพ. [ 2016-12-16 ]อ่าน:[ 259 ]
4 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก เลขที่ EB (ซ) 03/2560 ลพ. [ 2016-12-02 ]อ่าน:[ 245 ]
3 ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง เลขที่ EB (ซ) 02/2560 ลพ. [ 2016-11-21 ]อ่าน:[ 307 ]
2 ประกวดราคาซื้อหินคลุก-ยางแอสฟัลต์ เลขที่ EB (ซ) 01/2560 ลพ. [ 2016-10-19 ]อ่าน:[ 250 ]
1 ประกาศTORซื้อหินคลุก-ยางแอสฟัลต์ งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชลขันธ์พินิจ [ 2016-10-12 ]อ่าน:[ 250 ]
จำนวนทั้งหมด 68 ข้อมูล
page: [1]

 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun_irr@hotmail.com
นายเฉลิมเกรียติ อินทกนก รับผิดชอบข้อมูล นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top