ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แผน MTEF
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
6 คน
เข้าชมวันนี้
36 คน
เข้าชมเมื่อวาน
53 คน
เข้าชมเดือนนี้
807 คน
เข้าชมปีนี้
2202 คน
เข้าชมทั้งหมด
3111 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (TOR , E-bidding)  
ค้นหา
ค้นหาชื่อเอกสาร:
 
45 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 13/2561 ลพ. [ 2018-01-31 ]อ่าน:[ 15 ]
44 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ขนาด15-30ซม.)เลขที่ EB (ซ) 02/2561 ลพ. [ 2018-01-29 ]อ่าน:[ 18 ]
43 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 12/2561 ลพ. [ 2018-01-22 ]อ่าน:[ 28 ]
42 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 11/2561 ลพ. [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 22 ]
41 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ หินย่อย ทรายหยาบ เลขที่ EB (ซ) 10/2561 ลพ. [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 20 ]
40 ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง เลขที่ EB (ซ) 09/2561 ลพ. [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 20 ]
39 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก เลขที่ EB (ซ) 08/2561 ลพ. [ 2018-01-18 ]อ่าน:[ 23 ]
38 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ EB (ซ) 07/2561 ลพ. [ 2017-12-28 ]อ่าน:[ 35 ]
37 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ขนาด15-30ซม.)-หินคลุกเลขที่ EB (ซ) 06/2561 ลพ. [ 2017-12-28 ]อ่าน:[ 29 ]
36 ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน เลขที่ EB (ซ) 05/2561 ลพ. [ 2017-12-27 ]อ่าน:[ 31 ]
35 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ขนาด15-30ซม.)เลขที่ EB (ซ) 04/2561 ลพ. [ 2017-12-27 ]อ่าน:[ 39 ]
34 ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็ก (GABION) เลขที่ EB (ซ) 03/2561 ลพ. [ 2017-12-26 ]อ่าน:[ 41 ]
33 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ขนาด15-30ซม.)เลขที่ EB (ซ) 02/2561 ลพ. [ 2017-12-26 ]อ่าน:[ 36 ]
32 ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่ายเหล็ก (GABION) เลขที่ EB (ซ) 01/2561 ลพ. [ 2017-12-21 ]อ่าน:[ 35 ]
31 เพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขที่ EB (จ) 04/2560 ลพ. [ 2017-09-14 ]อ่าน:[ 73 ]
30 ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขที่ EB (จ) 04/2560 ลพ. [ 2017-09-14 ]อ่าน:[ 69 ]
29 ประกวดราคาซื้อกล่องลวดตาข่าย GABION เลขที่ EB (ซ) 17/2560 ลพ. [ 2017-08-03 ]อ่าน:[ 126 ]
28 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 16/2560 ลพ. [ 2017-07-21 ]อ่าน:[ 131 ]
27 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 13/2560 ลพ. [ 2017-07-14 ]อ่าน:[ 126 ]
26 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 15/2560 ลพ. [ 2017-07-03 ]อ่าน:[ 122 ]
25 ยกเลิกประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 11/2560 ลพ. [ 2017-06-26 ]อ่าน:[ 108 ]
24 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อย - หินใหญ่ เลขที่ EB (ซ) 14/2560 ลพ. [ 2017-06-14 ]อ่าน:[ 113 ]
23 ประกาศประกวดราคาซื้อหินย่อย - หินใหญ่ เลขที่ EB (ซ) 14/2560 ลพ. [ 2017-05-18 ]อ่าน:[ 129 ]
22 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 13/2560 ลพ. [ 2017-05-05 ]อ่าน:[ 131 ]
21 ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง เลขที่ EB (ซ) 12/2560 ลพ. [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 139 ]
20 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 10/2560 ลพ. [ 2017-04-20 ]อ่าน:[ 133 ]
19 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 11/2560 ลพ. [ 2017-03-30 ]อ่าน:[ 114 ]
18 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือเกษตรกรฝายบ่องครก เลขที่ EB (จ) 01/2560 จ.ลพ. [ 2017-03-29 ]อ่าน:[ 136 ]
17 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 03/2560 ลพ. [ 2017-03-27 ]อ่าน:[ 135 ]
16 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) 10/2560 ลพ. [ 2017-03-24 ]อ่าน:[ 118 ]
15 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 02/2560 ลพ. [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 135 ]
14 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 02/2560 ลพ. [ 2017-03-21 ]อ่าน:[ 131 ]
13 ประกวดราคาซื้อแผ่นไม้อัดประเภทภายนอก เลขที่ EB (ซ) 09/2560 ลพ. [ 2017-03-16 ]อ่าน:[ 130 ]
12 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 01/2560 ลพ. [ 2017-03-13 ]อ่าน:[ 135 ]
11 ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก เลขที่ EB (จ) 01/2560 ลพ. [ 2017-03-10 ]อ่าน:[ 122 ]
10 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก เลขที่ EB (ซ) 08/2560 ลพ. [ 2017-03-08 ]อ่าน:[ 117 ]
9 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก เลขที่ EB (ซ) 07/2560 ลพ. [ 2017-03-03 ]อ่าน:[ 124 ]
8 ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี-หัวกะโลหกกรองน้ำทองเหลือ เลขที่ EB (ซ) 06/2560 ลพ. [ 2017-01-16 ]อ่าน:[ 154 ]
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาซื้อเคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 เลขที่ EB (ซ) 05/2560 ลพ [ 2017-01-05 ]อ่าน:[ 125 ]
6 ประกวดราคาซื้อเคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 เลขที่ EB (ซ) 05/2560 ลพ [ 2016-12-29 ]อ่าน:[ 131 ]
5 ประกวดราคาซื้อแผ่นไม้อัดประเภทภายนอก เลขที่ EB (ซ) 04/2560 ลพ. [ 2016-12-16 ]อ่าน:[ 184 ]
4 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก เลขที่ EB (ซ) 03/2560 ลพ. [ 2016-12-02 ]อ่าน:[ 169 ]
3 ประกวดราคาซื้อดินลูกรัง เลขที่ EB (ซ) 02/2560 ลพ. [ 2016-11-21 ]อ่าน:[ 210 ]
2 ประกวดราคาซื้อหินคลุก-ยางแอสฟัลต์ เลขที่ EB (ซ) 01/2560 ลพ. [ 2016-10-19 ]อ่าน:[ 179 ]
1 ประกาศTORซื้อหินคลุก-ยางแอสฟัลต์ งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชลขันธ์พินิจ [ 2016-10-12 ]อ่าน:[ 181 ]
จำนวนทั้งหมด 45 ข้อมูล
page: [1]

 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun_irr@hotmail.com
นายเฉลิมเกรียติ อินทกนก รับผิดชอบข้อมูล นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top