ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติโครงการชลประทานลำพูน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อเรา
 
  หน่วยงานภายใน
 
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝายจัดสรรน้ำ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
ฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป
 
  คำสั่ง/ประกาศ
 
คำสั่ง
ประกาศ
 
  ผลการปฏิบัติราชการ
 
คำรับรองปฏิบัติราชการ
 
  KM ศูนย์ความรู้
 
คู่มือประชาชน
 
  สารสนเทศบริหารจัดการน้ำ
 
ระบบการบริหารจัดการน้ำเครือข่ายอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำแม่อาว
 
  Download file
 
แผน MTEF
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
  แผนผังเว็บไซต์
 
แผนผังเว็บไซต์
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ชมขณะนี้
6 คน
เข้าชมวันนี้
36 คน
เข้าชมเมื่อวาน
53 คน
เข้าชมเดือนนี้
807 คน
เข้าชมปีนี้
2202 คน
เข้าชมทั้งหมด
3111 คน
     เริ่มนับ 11 มีนาคม 2559
สอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

    ข่าวประชาสัมพันธ์  
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำลี้
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำลี้
update(2017-06-13 11:17:12)ดู(269)ครั้ง
เรามาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง
เรามาร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง
update(2017-03-22 14:14:12)ดู(276)ครั้ง
มาตรการช่วยเหลือภัยแยกำหนดให้มีการจ้างงานเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สำหรับปี 2560 กำหนดเป็นแผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยล้ง สำหรับปี 2558/2559 โด
มาตรการช่วยเหลือภัยแยกำหนดให้มีการจ้างงานเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สำหรับปี 2560 กำหนดเป็นแผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยล้
update(2017-03-15 15:22:05)ดู(282)ครั้ง
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี (พ.ศ. 2558-2569) ที่แสดงถึงเป้าหมายการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตามกรอบเวลา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 ปี (พ.ศ. 2558-2569) ที่แสดงถึงเป้าหมายการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตามกรอบเวลา
update(2017-03-15 15:19:43)ดู(283)ครั้ง
ยุทธศาสตร์เกษตร 20 ปี แสดงภารกิจงานตามนโยบาย (Agenda)/ตามแผนพัฒนาเกษตร 20 ปี ประกอบด้วย Agri-Map เกษตรแปลงใหญ่ ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.
ยุทธศาสตร์เกษตร 20 ปี แสดงภารกิจงานตามนโยบาย (Agenda)/ตามแผนพัฒนาเกษตร 20 ปี ประกอบด้วย Agri-Map เกษตรแปลงใหญ่ ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.
update(2017-03-15 15:17:50)ดู(161)ครั้ง
การยกกระดาษ A4 งานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ รมว.กษ.
การยกกระดาษ A4 งานขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ รมว.กษ.
update(2017-03-15 15:13:56)ดู(191)ครั้ง
เพลียนัก....แวะพักก่อน
เพลียนัก....แวะพักก่อน
update(2017-01-10 11:34:24)ดู(246)ครั้ง
เชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (16-20 ก.ค. 2559) แวะพักรถจุดบริการพักรถ ของกรมชลประทานบริเวณสำนักงาน โครงการริมทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ
เชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (16-20 ก.ค. 2559) แวะพักรถจุดบริการพักรถ ของกรมชลประทานบริเวณสำนักงาน โครงการริมทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ
update(2016-07-11 12:35:59)ดู(393)ครั้ง
ข้อแนะนำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน
ข้อแนะนำการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน
update(2016-06-14 13:36:44)ดู(421)ครั้ง
10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างประหยัด
10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างประหยัด
update(2016-03-17 14:15:10)ดู(657)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 10 ข้อมูล
page: [1]

 

โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
102 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์:053-006262 E-Mail:lamphun_irr@hotmail.com
นายเฉลิมเกรียติ อินทกนก รับผิดชอบข้อมูล นางสาวภัทรภร แช่มปรีชา รับผิดชอบเว็บไซต์

Back to Top